Fgs Ärendehantering

[PDF]1 Strategi för bevarande av elektroniska hand – Konstfack

förvaltningsgemensamma specifikationer för metadata, s.k. FGS: er. Specifikationer finns framtagna för ärendehantering och personalinformation och fler följer.

[PDF]Ärende 10 Anslutning till kommunalförbundet … – Tingsryds kommun

4 dec. 2017 – Förvaltningsgemensamma specifikationer FGS. Sida 3 av 6. Mål …… utbytesformat för bygglov som utökning till FGS ärendehantering. Förutsatt …

Enklare, öppnare och eff – Yumpu

Enklare, öppnare och eff Vägledning och funktionella krav Resultaten publicerades av Caspar Almalander, bitr projektledare.

Två dagar i e-arkivets tecken – Tema Arkiv

… förvaltningsgemensamma specifikationer, FGS:er, för såväl medborgare som … fungerade som förlaga och satte strukturen för ärendehantering och e-arkiv.

Seminariepass 2 – eFörvaltningsdagarna

9 okt. 2013 – FGS:erna har väckt stort intresse både nationellt och internationellt … är en plattform där ärendehantering och kontaktcenterprocessen knyts …

[PDF]XML Prag

19 nov. 2015 – De framtagna FGS:erna kan användas av utvecklare, myndigheter, … att nå nätbaserade tjänster för e-arkivering och e-ärendehantering.

[PDF]En förvaltning som håller ihop – Regeringen.se

ärendehanteringen för bygglov sett ur ett kundperspektiv samt samverkan …… förvaltningsgemensamma specifikationer (FGS:er) för e-arkiv och e-diarium.

Nya YH-utbildningar – Om oss – Jönköping University

26 jan. 2018 – Utbildningarna kommer att bedrivas av Jönköping University i nära samarbete med kommuner och branschorganisationer. – Vi är mycket glada …

Offentliga Affärer nr3 by Hexanova Media Group AB – issuu

26 juni 2017 – Förvaltningsgemensamma specifikationer (FGS) är ett begrepp på överföringsformat som kan … ”FGS Ärendehantering” som kommer att kunna.

[PDF]Kommunfullmäktige kallas till sammanträde – Oskarshamns kommun

11 dec. 2017 – utbytesformat för bygglov som utökning till FGS ärendehantering. Förutsatt beslut om samfinansiering och bidrag. Projektansvarig är Boverket.